Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo : Tuyến Keihin-Tohoku Hướng tới Omiya(Saitama)

東京 : 京浜東北線 大宮(埼玉)方面

29/09/2020 10:36 Nơi xuất phát

2020/09/29 10:36 出発

10:36

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Minami-Urawa

京浜東北線快速 南浦和 行

10:41

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Omiya(Saitama)

京浜東北線快速 大宮(埼玉) 行

10:46

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Minami-Urawa

京浜東北線快速 南浦和 行

10:52

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Omiya(Saitama)

京浜東北線快速 大宮(埼玉) 行

10:57

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Minami-Urawa

京浜東北線快速 南浦和 行

11:00
11:02

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Omiya(Saitama)

京浜東北線快速 大宮(埼玉) 行

11:07

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Minami-Urawa

京浜東北線快速 南浦和 行

11:12

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Omiya(Saitama)

京浜東北線快速 大宮(埼玉) 行

11:17

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Minami-Urawa

京浜東北線快速 南浦和 行

11:22

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Omiya(Saitama)

京浜東北線快速 大宮(埼玉) 行

11:27

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Minami-Urawa

京浜東北線快速 南浦和 行

11:32

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Omiya(Saitama)

京浜東北線快速 大宮(埼玉) 行

11:37

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Minami-Urawa

京浜東北線快速 南浦和 行

11:42

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Omiya(Saitama)

京浜東北線快速 大宮(埼玉) 行

11:47

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Minami-Urawa

京浜東北線快速 南浦和 行

11:52

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Omiya(Saitama)

京浜東北線快速 大宮(埼玉) 行

11:57

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Minami-Urawa

京浜東北線快速 南浦和 行