Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Otemachi(Tokyo) : Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Hướng tới Oshiage

大手町(東京) : 東京メトロ半蔵門線 押上方面

29/09/2020 10:39 Nơi xuất phát

2020/09/29 10:39 出発

10:39

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Kuki(Saitama)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

10:43

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

10:47

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Minami-Kurihashi

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

10:52

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

10:57

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Kuki(Saitama)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

11:00
11:01

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:06

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:09

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Kuki(Saitama)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

11:14

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:19

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Minami-Kurihashi

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

11:24

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:29

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Kuki(Saitama)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

11:34

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:39

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Kuki(Saitama)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行

11:44

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:49

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Minami-Kurihashi

東京メトロ半蔵門線急行 南栗橋 行

11:54

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Oshiage

東京メトロ半蔵門線 押上 行

11:59

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành Kuki(Saitama)

東京メトロ半蔵門線急行 久喜 行