Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo : Tuyến Keihin-Tohoku Hướng tới Ofuna

東京 : 京浜東北線 大船方面

29/09/2020 10:41 Nơi xuất phát

2020/09/29 10:41 出発

10:41

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Kamata(Tokyo)

京浜東北線快速 蒲田 行

10:46

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

10:51

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Isogo

京浜東北線快速 磯子 行

10:55

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

11:00
11:01

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Kamata(Tokyo)

京浜東北線快速 蒲田 行

11:06

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

11:11

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Kamata(Tokyo)

京浜東北線快速 蒲田 行

11:16

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

11:21

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Isogo

京浜東北線快速 磯子 行

11:26

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

11:31

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Kamata(Tokyo)

京浜東北線快速 蒲田 行

11:36

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

11:41

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Isogo

京浜東北線快速 磯子 行

11:46

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行

11:51

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Kamata(Tokyo)

京浜東北線快速 蒲田 行

11:56

Tuyến Keihin-Tohoku Tàu Nhanh Ofuna

京浜東北線快速 大船 行