Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Kanda(Tokyo) : Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Hướng tới Asakusa

神田(東京) : 東京メトロ銀座線 浅草方面

29/09/2020 10:44 Nơi xuất phát

2020/09/29 10:44 出発

10:44

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

10:47

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

10:50

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

10:53

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

10:56

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

10:59

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:00
11:02

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:05

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:08

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:11

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:14

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:17

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:20

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:23

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:26

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:29

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:32

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:35

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:38

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:41

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:44

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:47

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:50

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:53

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:56

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行

11:59

Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Ginza Asakusa

東京メトロ銀座線 浅草 行