Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo : Tokaido-Sanyo Shinkansen Hướng tới Shinosaka-Hakata

東京 : 東海道・山陽新幹線 新大阪・博多方面

29/09/2020 11:03 Nơi xuất phát

2020/09/29 11:03 出発

11:03

Chuyến tàu Đầu tiênÁnh Sáng số509 Okayama

始発ひかり 509号 岡山 行

11:09

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số27 Hakata

始発のぞみ 27号 博多 行

11:18

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số331 Shin-Osaka

始発のぞみ 331号 新大阪 行

11:27

Chuyến tàu Đầu tiênKodama số721 Nagoya

始発こだま 721号 名古屋 行

11:30

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số29 Hakata

始発のぞみ 29号 博多 行

11:33

Chuyến tàu Đầu tiênÁnh Sáng số641 Shin-Osaka

始発ひかり 641号 新大阪 行

11:51

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số89 Hiroshima

始発のぞみ 89号 広島 行

11:57

Chuyến tàu Đầu tiênKodama số723 Shin-Osaka

始発こだま 723号 新大阪 行

12:00
12:00

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số227 Shin-Osaka

始発のぞみ 227号 新大阪 行

12:03

Chuyến tàu Đầu tiênÁnh Sáng số511 Okayama

始発ひかり 511号 岡山 行

12:09

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số31 Hakata

始発のぞみ 31号 博多 行

12:18

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số347 Shin-Osaka

始発のぞみ 347号 新大阪 行

12:27

Chuyến tàu Đầu tiênKodama số725 Nagoya

始発こだま 725号 名古屋 行

12:30

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số33 Hakata

始発のぞみ 33号 博多 行

12:33

Chuyến tàu Đầu tiênÁnh Sáng số643 Shin-Osaka

始発ひかり 643号 新大阪 行

12:51

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số91 Hiroshima

始発のぞみ 91号 広島 行

12:57

Chuyến tàu Đầu tiênKodama số727 Shin-Osaka

始発こだま 727号 新大阪 行