Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo : Shinkansen Nozomi Hướng tới Shinosaka-Hakata

東京 : 新幹線のぞみ 新大阪・博多方面

29/09/2020 11:30 Nơi xuất phát

2020/09/29 11:30 出発

11:30

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số29 Hakata

始発のぞみ 29号 博多 行

11:51

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số89 Hiroshima

始発のぞみ 89号 広島 行

12:00
12:00

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số227 Shin-Osaka

始発のぞみ 227号 新大阪 行

12:09

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số31 Hakata

始発のぞみ 31号 博多 行

12:30

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số33 Hakata

始発のぞみ 33号 博多 行

12:51

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số91 Hiroshima

始発のぞみ 91号 広島 行