Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Tokyo : Shinkansen Nozomi Hướng tới Shinosaka-Hakata

東京 : 新幹線のぞみ 新大阪・博多方面

29/09/2020 12:00 Nơi xuất phát

2020/09/29 12:00 出発

12:00

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số227 Shin-Osaka

始発のぞみ 227号 新大阪 行

12:09

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số31 Hakata

始発のぞみ 31号 博多 行

12:30

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số33 Hakata

始発のぞみ 33号 博多 行

12:51

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số91 Hiroshima

始発のぞみ 91号 広島 行

13:00
13:00

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số229 Shin-Osaka

始発のぞみ 229号 新大阪 行

13:09

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số35 Hakata

始発のぞみ 35号 博多 行

13:30

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số37 Hakata

始発のぞみ 37号 博多 行

13:51

Chuyến tàu Đầu tiênNozomi số93 Hiroshima

始発のぞみ 93号 広島 行