Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Lối vào Hachijo, trạm Kyoto : Tốc hành Shiei 105 Hướng tới Văn phòng dịch vụ xe buýt Yoko Oji

京都駅八条口 : 市営急行105 横大路車庫前方面

29/09/2020 13:56 Nơi xuất phát

2020/09/29 13:56 出発

13:56

Tốc hành Shiei 105 Văn phòng dịch vụ xe buýt Yoko Oji{Cục Giao thông Thành phố Kyoto}

市営急行105 横大路車庫前〔京都市交通局〕 行

14:00
14:56

Tốc hành Shiei 105 Lối vào phía đông trạm Takeda{Cục Giao thông Thành phố Kyoto}

市営急行105 竹田駅東口〔京都市交通局〕 行