Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Kyoto : Tuyến Nara Hướng tới Nara

京都 : 奈良線 奈良方面

29/09/2020 14:07 Nơi xuất phát

2020/09/29 14:07 出発

14:20

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Nara

始発奈良線 奈良 行

14:33

Chuyến tàu Đầu tiênTàu Nhanh Miyakoji-Tuyến Nara Nara

始発奈良線みやこ路快速 奈良 行

14:36

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Joyo

始発奈良線 城陽 行

14:50

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Nara

始発奈良線 奈良 行

15:00
15:03

Chuyến tàu Đầu tiênTàu Nhanh Miyakoji-Tuyến Nara Nara

始発奈良線みやこ路快速 奈良 行

15:06

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Joyo

始発奈良線 城陽 行

15:20

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Nara

始発奈良線 奈良 行

15:33

Chuyến tàu Đầu tiênTàu Nhanh Miyakoji-Tuyến Nara Nara

始発奈良線みやこ路快速 奈良 行

15:36

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Joyo

始発奈良線 城陽 行

15:50

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Nara Nara

始発奈良線 奈良 行