Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Sân bay quốc tế Osaka Itami : Xe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Itami [Kyoto] Hướng tới Demachiyanagi Eki Mae

大阪[伊丹]空港 : 伊丹空港線[京都] 出町柳駅前方面

29/09/2020 14:10 Nơi xuất phát

2020/09/29 14:10 出発

14:10

Chuyến tàu Đầu tiênXe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Itami [Kyoto] Kyoto Eki Hachijoguchi{Xe Đưa đón Sân bay}

始発伊丹空港線[京都] 京都駅八条口〔空港連絡バス〕 行

14:30

Chuyến tàu Đầu tiênXe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Itami [Kyoto] Kyoto Eki Hachijoguchi{Xe Đưa đón Sân bay}

始発伊丹空港線[京都] 京都駅八条口〔空港連絡バス〕 行

14:50

Chuyến tàu Đầu tiênXe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Itami [Kyoto] Kyoto Eki Hachijoguchi{Xe Đưa đón Sân bay}

始発伊丹空港線[京都] 京都駅八条口〔空港連絡バス〕 行

15:00
15:10

Chuyến tàu Đầu tiênXe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Itami [Kyoto] Kyoto Eki Hachijoguchi{Xe Đưa đón Sân bay}

始発伊丹空港線[京都] 京都駅八条口〔空港連絡バス〕 行

15:30

Chuyến tàu Đầu tiênXe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Itami [Kyoto] Kyoto Eki Hachijoguchi{Xe Đưa đón Sân bay}

始発伊丹空港線[京都] 京都駅八条口〔空港連絡バス〕 行

15:50

Chuyến tàu Đầu tiênXe đưa đón Limousine Tuyến Sân bay Itami [Kyoto] Kyoto Eki Hachijoguchi{Xe Đưa đón Sân bay}

始発伊丹空港線[京都] 京都駅八条口〔空港連絡バス〕 行