Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Hiroshima Eki Shinkansenguchi : Hiroshima-Masuda:Qua Muikaichi Hướng tới Iwami Kotsu Honsha mae

広島駅新幹線口 : 広島~益田:六日市経由 石見交通本社前方面

29/09/2020 14:35 Nơi xuất phát

2020/09/29 14:35 出発

14:35

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Koeki [Tuyến Seiryu Takatsugawa] Iwami Kotsu Honsha mae{Xe buýt Cao tốc}

始発広益線[清流ライン高津川号] 石見交通本社前〔高速バス〕 行