Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Hiroshima Eki Shinkansenguchi : Hiroshima-Shobara:Miyoshi Hướng tới Bihoku Kyuryo Koen

広島駅新幹線口 : 広島~庄原:三次 備北丘陵公園方面

29/09/2020 15:05 Nơi xuất phát

2020/09/29 15:05 出発

15:05

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Hiroshima-Miyoshi/Shobara/Tojo Trung tâm Xe buýt Shobara{Xe buýt Cao tốc}

始発広島~三次・庄原・東城線 庄原BC〔高速バス〕 行

15:45

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Hiroshima-Miyoshi/Shobara/Tojo Trung tâm Xe buýt Shobara{Xe buýt Cao tốc}

始発広島~三次・庄原・東城線 庄原BC〔高速バス〕 行

16:00
16:45

Chuyến tàu Đầu tiênTuyến Hiroshima-Miyoshi/Shobara/Tojo Trung tâm Xe buýt Shobara{Xe buýt Cao tốc}

始発広島~三次・庄原・東城線 庄原BC〔高速バス〕 行