Menu

Cài đặt & Ngôn ngữ
Đóng ×

Kyoto Eki : Kansai~Hiroshima:Xe buýt Ngày Relax Hướng tới Hiroshima Hatchobori [WILLER]

京都駅 : 関西~広島:リラックス昼行 広島八丁堀[WILLER]方面

29/09/2020 15:25 Nơi xuất phát

2020/09/29 15:25 出発

15:25

Chuyến tàu Đầu tiên関西~広島:リラックス昼行C1305[E運賃] Hiroshima Hatchobori [WILLER]{Xe buýt Cao tốc}

始発関西~広島:リラックス昼行C1305[E運賃] 広島八丁堀[WILLER]〔高速バス〕 行