Menu

Tokaido-Sanyo Shinkansen Thông tin hoạt động

  • Tokaido-Sanyo Shinkansen Thông tin hoạt động
  • 山陽新幹線 感染症に伴う運転計画
  • 18/09/2021 05:00
  • 感染症拡大防止等の影響で、10月31日までの金曜日と土休日、一部列車が運休となります。
  • Tokaido-Sanyo Shinkansen Thông tin hoạt động
  • 東海道新幹線 感染症に伴う運転計画
  • 18/09/2021 05:00
  • 感染症拡大防止等の影響で、本日も一部列車に運休が出ています。
Dịch vụ không hiển thị bất kỳ thông tin nào về mọi tai nạn, chậm trễ hoặc khởi động lại hoạt động, xin hãy cẩn thận khi sử dụng.