Japan Transit Planner


Tokyo - Mái vòm Bom Nguyên tử

東京 - 原爆ドーム

26/05/2022 19:48 Từ

26/05/2022 19:48 発

20:00 → 06:26

giờ / 10 giờ 26 phút Vé / 19.630 yen


■Tokyo Tuyến Số 16

東京 16番線

| Nozomi số109 (Hệ N700) (Đến Hiroshima)

のぞみ109号(N700系)(広島行)

| 20:00-23:54 [234 phút]

| 11.880 yen (Ghế đặt chỗ / 7.560yen)

◇Hiroshima Tuyến Số 12

広島 12番線

| Đổi tuyến 乗換

| 23:54-06:05 [Đổi tuyến 8 phút + Chờ đợi 363 phút]

◇Hiroshima Eki Shinkansenguchi〔Xe buýt Cao tốc〕

広島駅新幹線口〔高速バス〕

| Tuyến Hiroshima-Miyoshi/Shobara/Tojo (Đến Đại học tỉnh Hiroshima [Thành phố Shobara])

広島~三次・庄原・東城線(県立広島大学[庄原市]行)

| 06:05-06:20 [15 phút]

| 190 yen

◇Trung tâm Xe buýt Hiroshima〔Xe buýt Cao tốc〕

広島BC〔高速バス〕

| Đi Bộ

徒歩

| (06:20)-(06:26) [6 phút]

■Mái vòm Bom Nguyên tử

原爆ドーム


Copyright (c) Jorudan Co., Ltd.