Japan Transit Planner


Tokyo - Mái vòm Bom Nguyên tử

東京 - 原爆ドーム

26/05/2022 19:48 Từ

26/05/2022 19:48 発

20:00 → 06:40

giờ / 10 giờ 40 phút Vé / 19.630 yen


■Tokyo Tuyến Số 16

東京 16番線

| Nozomi số109 (Hệ N700) (Đến Hiroshima)

のぞみ109号(N700系)(広島行)

| 20:00-23:54 [234 phút]

| 11.880 yen (Ghế đặt chỗ / 7.560yen)

◇Hiroshima Tuyến Số 12

広島 12番線

| Đổi tuyến 乗換

| 23:54-06:23 [Đổi tuyến 7 phút + Chờ đợi 382 phút]

◇Ga Hiroshima

広島駅

| Đường sắt Điện khí hóa Số 2 Hiroshima (Đến Hiroden-Miyajimaguchi)

広島電鉄2号線(広電宮島口行)

| 06:23-06:38 [15 phút]

| 190 yen

◇Gembaku-Dome-Mae

原爆ドーム前

| Đi Bộ

徒歩

| (06:38)-(06:40) [2 phút]

■Mái vòm Bom Nguyên tử

原爆ドーム


Copyright (c) Jorudan Co., Ltd.