Japan Transit Planner


Tokyo - Mái vòm Bom Nguyên tử

東京 - 原爆ドーム

26/05/2022 19:48 Từ

26/05/2022 19:48 発

21:50 → 08:18

giờ / 10 giờ 28 phút Vé / 23.380 yen


■Tokyo Tuyến Số 9

東京 9番線

| Bình Minh Izumo (Đến Izumoshi)

サンライズ出雲(出雲市行)

| 21:50-06:27 [517 phút]

| 11.880 yen (Ghế đặt chỗ / 8.250yen)

◇Okayama Tuyến Số 8

岡山 8番線

| Đổi tuyến 乗換

| 06:27-07:03 [Đổi tuyến 8 phút + Chờ đợi 28 phút]

◇Okayama Tuyến Số 21

岡山 21番線

| Ánh Sáng số591 (Hệ N700) (Đến Hakata)

ひかり591号(N700系)(博多行)

| 07:03-07:51 [48 phút]

| (Ghế đặt chỗ / 3.060yen)

◇Hiroshima Tuyến Số 11

広島 11番線

| Đổi tuyến 乗換

| 07:51-08:00 [Đổi tuyến 7 phút + Chờ đợi 2 phút]

◇Ga Hiroshima

広島駅

| Đường sắt Điện khí hóa Số 6 Hiroshima (Đến Eba)

広島電鉄6号線(江波行)

| 08:00-08:16 [16 phút]

| 190 yen

◇Gembaku-Dome-Mae

原爆ドーム前

| Đi Bộ

徒歩

| (08:16)-(08:18) [2 phút]

■Mái vòm Bom Nguyên tử

原爆ドーム


Copyright (c) Jorudan Co., Ltd.