Japan Transit Planner


Tokyo - Mái vòm Bom Nguyên tử

東京 - 原爆ドーム

29/09/2020 10:20 Từ

29/09/2020 10:20 発

10:30 → 14:52

giờ / 4 giờ 22 phút Vé / 19.430 yen


■Tokyo Tuyến Số 19

東京 19番線

| Nozomi số25 (Hệ N700) (Đến Hakata)

のぞみ25号(N700系)(博多行)

| 10:30-14:23 [233 phút]

| 11.880 yen (Ghế đặt chỗ / 7.360yen)

◇Hiroshima Tuyến Số 11

広島 11番線

| Đổi tuyến 乗換

| 14:23-14:35 [Đổi tuyến 7 phút + Chờ đợi 5 phút]

◇Ga Hiroshima

広島駅

| Đường sắt Điện khí hóa Số 2 Hiroshima (Đến Hiroden-Miyajimaguchi)

広島電鉄2号線(広電宮島口行)

| 14:35-14:50 [15 phút]

| 190 yen

◇Gembaku-Dome-Mae

原爆ドーム前

| Đi Bộ

徒歩

| (14:50)-(14:52) [2 phút]

■Mái vòm Bom Nguyên tử

原爆ドーム


Copyright (c) Jorudan Co., Ltd.