Japan Transit Planner


Tokyo - Mái vòm Bom Nguyên tử

東京 - 原爆ドーム

29/09/2020 10:20 Từ

29/09/2020 10:20 発

10:30 → 14:56

giờ / 4 giờ 26 phút Vé / 19.470 yen


■Tokyo Tuyến Số 19

東京 19番線

| Nozomi số25 (Hệ N700) (Đến Hakata)

のぞみ25号(N700系)(博多行)

| 10:30-14:23 [233 phút]

| 11.880 yen (Ghế đặt chỗ / 7.360yen)

◇Hiroshima Tuyến Số 11

広島 11番線

| Đổi tuyến 乗換

| 14:23-14:35 [Đổi tuyến 8 phút + Chờ đợi 4 phút]

◇Hiroshima Eki Shinkansenguchi{Xe buýt Cao tốc}

広島駅新幹線口〔高速バス〕

| Tuyến Koeki [Tuyến Seiryu Takatsugawa] (Đến Iwami Kotsu Honsha mae)

広益線[清流ライン高津川号](石見交通本社前行)

| 14:35-14:50 [15 phút]

| 230 yen

◇Trung tâm Xe buýt Hiroshima{Xe buýt Cao tốc}

広島BC〔高速バス〕

| Đi Bộ

徒歩

| (14:50)-(14:56) [6 phút]

■Mái vòm Bom Nguyên tử

原爆ドーム


Copyright (c) Jorudan Co., Ltd.