Japan Transit Planner


Tokyo - Mái vòm Bom Nguyên tử

東京 - 原爆ドーム

29/09/2020 10:20 Từ

29/09/2020 10:20 発

22:00 → 07:50

giờ / 9 giờ 50 phút Vé / 23.390 yen


■Tokyo Tuyến Số 9

東京 9番線

| Bình Minh Izumo (Đến Izumoshi)

サンライズ出雲(出雲市行)

| 22:00-06:27 [507 phút]

| 11.880 yen (Ghế đặt chỗ / 8.250yen)

◇Okayama Tuyến Số 8

岡山 8番線

| Đổi tuyến 乗換

| 06:27-06:51 [Đổi tuyến 8 phút + Chờ đợi 16 phút]

◇Okayama Tuyến Số 22

岡山 22番線

| Mizuho số601 (Hệ N700) (Đến Kagoshimachuo)

みずほ601号(N700系)(鹿児島中央行)

| 06:51-07:25 [34 phút]

| (Ghế đặt chỗ / 3.070yen)

◇Hiroshima Tuyến Số 12

広島 12番線

| Đổi tuyến 乗換

| 07:25-07:32 [Đổi tuyến 7 phút + Chờ đợi 0 phút]

◇Ga Hiroshima

広島駅

| Đường sắt Điện khí hóa Số 2 Hiroshima (Đến Hiroden-Miyajimaguchi)

広島電鉄2号線(広電宮島口行)

| 07:32-07:48 [16 phút]

| 190 yen

◇Gembaku-Dome-Mae

原爆ドーム前

| Đi Bộ

徒歩

| (07:48)-(07:50) [2 phút]

■Mái vòm Bom Nguyên tử

原爆ドーム


Copyright (c) Jorudan Co., Ltd.