Japan Transit Planner


Tokyo - Mái vòm Bom Nguyên tử

東京 - 原爆ドーム

29/09/2020 10:40 Từ

29/09/2020 10:40 発

10:51 → 15:12

giờ / 4 giờ 21 phút Vé / 19.430 yen


■Tokyo Tuyến Số 18

東京 18番線

| Nozomi số87 (Hệ N700) (Đến Hiroshima)

のぞみ87号(N700系)(広島行)

| 10:51-14:48 [237 phút]

| 11.880 yen (Ghế đặt chỗ / 7.360yen)

◇Hiroshima Tuyến Số 12

広島 12番線

| Đổi tuyến 乗換

| 14:48-14:55 [Đổi tuyến 7 phút + Chờ đợi 0 phút]

◇Ga Hiroshima

広島駅

| Đường sắt Điện khí hóa Số 6 Hiroshima (Đến Eba)

広島電鉄6号線(江波行)

| 14:55-15:10 [15 phút]

| 190 yen

◇Gembaku-Dome-Mae

原爆ドーム前

| Đi Bộ

徒歩

| (15:10)-(15:12) [2 phút]

■Mái vòm Bom Nguyên tử

原爆ドーム


Copyright (c) Jorudan Co., Ltd.