Japan Transit Planner


Tokyo - Mái vòm Bom Nguyên tử

東京 - 原爆ドーム

29/09/2020 10:40 Từ

29/09/2020 10:40 発

10:51 → 15:26

giờ / 4 giờ 35 phút Vé / 19.430 yen


■Tokyo Tuyến Số 18

東京 18番線

| Nozomi số87 (Hệ N700) (Đến Hiroshima)

のぞみ87号(N700系)(広島行)

| 10:51-14:48 [237 phút]

| 11.880 yen (Ghế đặt chỗ / 7.360yen)

◇Hiroshima Tuyến Số 12

広島 12番線

| Đổi tuyến 乗換

| 14:48-15:05 [Đổi tuyến 8 phút + Chờ đợi 9 phút]

◇Hiroshima Eki Shinkansenguchi{Xe buýt Cao tốc}

広島駅新幹線口〔高速バス〕

| Tuyến Hiroshima-Miyoshi/Shobara/Tojo (Đến Trung tâm Xe buýt Shobara)

広島~三次・庄原・東城線(庄原BC行)

| 15:05-15:20 [15 phút]

| 190 yen

◇Trung tâm Xe buýt Hiroshima{Xe buýt Cao tốc}

広島BC〔高速バス〕

| Đi Bộ

徒歩

| (15:20)-(15:26) [6 phút]

■Mái vòm Bom Nguyên tử

原爆ドーム


Copyright (c) Jorudan Co., Ltd.