Japan Transit Planner


Tokyo - Mái vòm Bom Nguyên tử

東京 - 原爆ドーム

29/09/2020 10:40 Từ

29/09/2020 10:40 発

10:42 → 22:58

giờ / 12 giờ 16 phút Vé / 20.270 yen


■Tokyo Tuyến Số 16

東京 16番線

| Nozomi số223 (Hệ N700) (Đến Shin-Osaka)

のぞみ223号(N700系)(新大阪行)

| 10:42-12:57 [135 phút]

| 8.360 yen (Ghế đặt chỗ / 5.610yen)

◇Kyoto Tuyến Số 14

京都 14番線

| Đổi tuyến 乗換

| 12:57-16:30 [Đổi tuyến 10 phút + Chờ đợi 203 phút]

◇Kyoto Eki{Xe buýt Cao tốc} Bến Xe buýt JR Karasumaguchi

京都駅〔高速バス〕 烏丸口JRのりば

| Tốc hành Ban ngày Seishun Hiroshima 3(Đến Hiroshima Eki Shinkansenguchi)

青春昼特急広島3号(広島駅新幹線口行)

| 16:30-22:52 [382 phút]

| 6.300 yen

◇Trung tâm Xe buýt Hiroshima{Xe buýt Cao tốc}

広島BC〔高速バス〕

| Đi Bộ

徒歩

| (22:52)-(22:58) [6 phút]

■Mái vòm Bom Nguyên tử

原爆ドーム


Copyright (c) Jorudan Co., Ltd.