Japan Transit Planner


Tokyo - Tháp trời Tokyo

東京 - 東京スカイツリー

03/12/2020 16:51 Từ

03/12/2020 16:51 発

16:53 → 17:19

giờ / 26 phút Vé / 200 yen


■Tokyo Tuyến Số 2

東京 2番線

| Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Marunouchi (Đến Ikebukuro) Phía Sau/Toa Tàu 2

東京メトロ丸ノ内線(池袋行)

| 16:53-16:54 [1 phút]

| 200 yen

◇Otemachi(Tokyo) Tuyến Số 2

大手町(東京) 2番線

| Đổi tuyến 乗換

| 16:54-16:59 [Đổi tuyến 3 phút + Chờ đợi 2 phút]

◇Otemachi(Tokyo) Tuyến Số 8

大手町(東京) 8番線

| Tàu Điện Ngầm Tokyo-Tuyến Hanzomon Tàu Tốc Hành (Đến Kuki) Toa Tàu 2. 6

東京メトロ半蔵門線急行(久喜行)

| 16:59-17:14 [15 phút]

◇Oshiage

押上

| Đi Bộ

徒歩

| (17:14)-(17:19) [5 phút]

■Tháp trời Tokyo

東京スカイツリー


Copyright (c) Jorudan Co., Ltd.