Japan Transit Planner


Tokyo - Tháp trời Tokyo

東京 - 東京スカイツリー

29/09/2020 10:35 Từ

29/09/2020 10:35 発

10:36 → 11:03

giờ / 27 phút Vé / 320 yen


■Tokyo Tuyến Số 4 Sobu

東京 総武4番線

| Tàu Nhanh Tuyến Sobu (Đến Tsudanuma) Toa Tàu 3

総武線快速(津田沼行)

| 10:36-10:40 [4 phút]

| 140 yen

◇Bakurocho Tuyến Số 2

馬喰町 2番線

| Đổi tuyến 乗換

| 10:40-10:50 [Đổi tuyến 8 phút + Chờ đợi 2 phút]

◇Higashi-Nihombashi Tuyến Số 2

東日本橋 2番線

| Tuyến Toei-Asakusa (Đến Aoto)

都営浅草線(青砥行)

| 10:50-10:58 [8 phút]

| 180 yen

◇Oshiage

押上

| Đi Bộ

徒歩

| (10:58)-(11:03) [5 phút]

■Tháp trời Tokyo

東京スカイツリー


Copyright (c) Jorudan Co., Ltd.