Menu

Trạm Kyoto{Cục Giao thông Thành phố Kyoto}

京都駅前〔京都市交通局〕