Menu

Fushimi-Inari(Cửa ra (hướng đông))

伏見稲荷(出口(東側))

Đền Fushimi-Inari Taisha

伏見稲荷大社