Menu

Học viện cảnh sát{Cục Giao thông Thành phố Kyoto}

警察学校前〔京都市交通局〕

Đền Fushimi-Inari Taisha

伏見稲荷大社