Menu

Gembaku-Dome-Mae(Sân ga hướng Miyajima-guchi (phía tây))

原爆ドーム前(宮島口方面ホーム(西側))

Mái vòm Bom Nguyên tử

原爆ドーム